Farebné ceruzky sa líšia kvalitou a následnou použiteľnosťou. Dôležitú úlohu zohrávajú aj preto, že prváci pastelky používajú takmer na všetkých hodinách.

Farbičky, pastelky, farebné ceruzky,  nech už ich nazveme akokoľvek, sú prvou pomôckou, s ktorou deti prichádzajú do kontaktu už v útlom veku. Sú nástrojom, ktorý majú poruke už tí najmenší pri kreslení neistých čiar a neurčitých tvarov. Sprevádzajú deti a ich maliarske pokusy v materskej škole a na prvom stupni v základnej škole sú povinnou výbavou každého peračníka.  Preto je dôležité pristupovať k ich výberu zodpovedne a s rozumom.

5 dôležitých vlastností farbičiek, ktorým treba venovať pozornosť

Hrúbka, resp. priemer – tu platí zásada, že čím je dieťa menšie, tým hrubšiu farbičku potrebuje. Je to jednoducho preto, že tí najmenší ešte nemajú tak dobre vyvinutú jemnú motoriku a ľahšie sa im drží a kreslí s farbičkami s väčším priemerom. Hrubšie farbičky nájdete i v našej predajni.

Odporúčaný priemer farbičky

3 – 4 roky                                    14 mm

4 – 5 rokov                                  12 mm

5 – 6 rokov                                   9 mm

6 a viac rokov                              9 mm a menej

  • Tvar – u detí je všeobecne vhodné začať trojhrannými farbičkami, pretože podporujú správne návyky pri držaní písacích potrieb a pripravujú detskú ruku na neskoršie písanie v škole. Klasické farbičky pre školákov už môžu mať neskôr šesťhranný alebo aj okrúhly tvar.
  • Prvky podporujúce správne držanie – farbičky niektorých renomovaných značiek obsahujú špeciálne vyrezané plôšky. Vďaka nim deťom presne sadnú do ruky, čím zabraňujú nesprávnemu držaniu. Plôšky sú špeciálne navrhnuté pre pravákov (hľadajte označenie R – Right) i ľavákov (hľadajte označenie L – Left).
  • Pigmentácia a sýtosť farieb – základnou funkciou farbičiek je kresliť, preto je dôležité, aby mali dostatočnú kryciu schopnosť a sýte farby. Inak by dieťa nielenže muselo zbytočne farbičkou tlačiť, čím sa mu skôr unavia ruky, ale môže navyše stratiť záujem a radosť z kreslenia, pretože so svojím výtvorom nebude spokojné.  Ak je to možné, vyskúšajte ešte v predajni, ako farbička kreslí. Určite sa môžete spoľahnúť aj na odbornú radu personálu u nás v predajni.
  • Bezpečnosť – dnes je už úplnou samozrejmosťou, že tovary a pomôcky, ktoré sú určené deťom, musia byť zdravotne neškodné a netoxické. Bez splnenia uvedených podmienok by sa vôbec nemali dostať do predaja. Výrobcovia značiek, ktoré nájdete v našej predajni, veľmi dôsledne dbajú na zásady bezpečnosti.

 

 

Farebné ceruzky a farbičky kvalitných značiek za výhodné ceny... U nás v sortimente nájdete rôzne typy - trojhranné, protišmykové, klasické. Vhodné pre školákov, umelcov i amatérov, ktorí podľahli trendu antistresových maľovaniek.